Wildlife-friendly design

Ontwerp openbare ruimte

Waardenburg Ecology werkt met veel passie aan het creëren van klimaatvriendelijke, biodiverse en mooie openbare ruimtes. We bouwen voort op het verhaal van de plek en zorgen ervoor dat het ontwerp goed aansluit op de directe omgeving. Het liefst dragen de betrokkenen bij aan het ontwerp.

Een klimaatvriendelijke en biodiverse openbare ruimte is robuust en duurzaam. De ruimte is geschikt voor het opvangen van klimaatextremen, zoals hitte en droogte. In onze plannen geven we de natuur ruimte door aan te sluiten bij groenblauwe structuren in de omgeving. Ook brengen we het bodem- en watersysteem goed in beeld.

Natuurinclusief ontwerp

We laten ons inspireren door het ‘programma van eisen’ van de mensen die de openbare ruimte gaan gebruiken. Deze wensen en eisen zetten we om naar een duidelijk verhaal voor het plangebied. Alle functies krijgen een plek krijgen en versterken elkaar waar mogelijk. Er volgt een integraal ruimtelijk ontwerp dat tot in detail kan worden uitgewerkt. Profielen en impressies maken inzichtelijk hoe het plan werkt. We houden in het ontwerp rekening met realistisch beheer.

Participatie

In het hele proces is het wenselijk om samen te werken met betrokkenen en bewoners. In een goed ontwerpproces is er ruimte voor inbreng. We ontwerpen graag samen een bijzondere openbare ruimte met een goede balans tussen gebruik en een duurzame toekomst.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?