Wildlife-friendly design

Participatie en gebiedsproces

Waardenburg Ecology gelooft in de kracht van samenwerken. Samen weet je meer, samen kom je tot een gedragen plan. Een openbare ruimte ontwerpen of een gebiedsontwikkeling vormgeven, doen we dan ook graag gezamenlijk met alle belanghebbenden. Dit zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld bewoners.

Voor een lang houdbaar plan zijn lokale kennis en betrokkenheid van groot belang. Een gedegen participatief proces zorgt ervoor dat de spelregels vanaf het begin helder zijn, zoals afbakening van een onderwerp en verantwoordelijkheden. We werken met groepen die allemaal eigen verantwoordelijkheden hebben, zoals een werkgroep, een klankbordgroep en een stuurgroep. Communicatie maakt een belangrijk deel uit van het proces en is sturend in het verwachtingsmanagement.

Verkennende fase

In de startfase is het ophalen van wensen en frustraties en de kennis van een gebied van belang. Dat werkt het beste met een eerste verkenning, zodat mensen ‘aan’ worden gezet. Het duidelijk uitleggen van het proces, de planning, de verantwoordelijkheden en het verwachte eindresultaat zijn andere belangrijke onderwerpen.

Workshops en samenwerking

Afhankelijk van de grootte en problematiek organiseren we ook graag workshops. We doorlopen samen met de deelnemers het creatieve proces. Aan de hand van oefeningen vergroten we de denkkracht, samenwerking en betrokkenheid. We werken met kaarten en schetsen om discussies ruimtelijk en beeldend te vertalen. Opdrachtgever en betrokkenen leren van elkaars behoeften en beperkingen. Vaak ontstaat een goede basis voor samenwerking op de langere termijn.