Monitoring and surveys

Aero-ecologie

Voor een volledig begrip van de ecologie is Waardenburg Ecology te land, ter zee en in de lucht actief. In de lucht onderzoeken wij het vlieggedrag van vogels, vleermuizen en vliegende insecten. We beschikken over specialisten en moderne, technische hulpmiddelen. We onderzoeken het voorkomen en de ecologie van dieren in de lucht.

De vlucht van een groep ganzen na zonsondergang of het uitvliegen van vleermuizen in het donker kan zonder onze kennis buiten beeld blijven of onvoldoende worden begrepen. De getrainde zintuigen van onze specialisten staan op scherp voor het onderzoeken van de aanwezigheid van vogels, vleermuizen en insecten. Dat gebeurt ook in het donker en hoog in de lucht.

Vanuit de lucht

We zijn al een aantal jaren actief in de lucht. Denk aan vogeltellingen vanuit een vliegtuig, inventarisaties van vegetaties en vogelkolonies met drones en telemetrisch onderzoek met gezenderde vogels. We inspecteren nesten en verblijfplaatsen in bomen. Ook plaatsen we slimme meetapparatuur in (meet)masten, zoals automatische batcorders voor het gestandaardiseerd monitoren van vleermuizen.

Moderne technieken

We zijn uitgerust met de benodigde, state of the art-hulpmiddelen en technologie: 3D-vogelradars, drones, GPS-zenders, nachtkijkers en apparatuur voor automatische vleermuisregistraties. Voor onze vogeltellingen vanuit het vliegtuig werken we al sinds 2004 samen met een vaste piloot. Hij loodst ons in vogelvlucht veilig en nauwkeurig over de Noordzee en het IJsselmeer. The sky is no limit voor ons!