Lab analyses

Blauwalgen

Blauwalgen ontlenen hun naam deels aan de blauwgroene kleur die zichtbaar wordt als er bloei ontstaat. De naam “alg” is enigszins misleidend omdat het in werkelijkheid geen algen zijn, maar cyanobacteriën. Deze bacteriën komen voor in zoet en zout water en veroorzaken met name in de zomer problemen in zwemwater. Waardenburg Ecology doet hier veel onderzoek naar.

Sinds in maart 2006 de huidige Europese Zwemwaterrichtlijn verscheen, is elke lidstaat verplicht om een passende controle uit te voeren om de gezondheidsrisico’s door blauwalgen vast te stellen. In Nederland stelt de overheid samen met de waterbeheerders de officiële zwemlocaties vast en samen zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling.

Gezondheidsrisico’s door blauwalgen

De meeste mensen kennen blauwalgen van de blauwgroene drijflagen die ’s zomers kunnen ontstaan op beschutte plekken in veel van onze plassen en meren. Net alle blauwalgen vormen drijflagen overigens. Wel kunnen alle blauwalgen huidirritatie bij zwemmers veroorzaken. Daarnaast maken veel blauwalgen gifstoffen aan die voor misselijkheid, diarree of ernstiger klachten kunnen zorgen. Ook honden en watervogels kunnen het slachtoffer worden van giftige blauwalgbloeien.

Analyse zwemwatermonsters

Op het laboratorium van Waardenburg Ecology bepalen we de hoeveelheid blauwalgen in zwemwatermonsters door middel van geaccrediteerd microscopisch onderzoek. Daarbij onderscheiden we giftige en niet-giftige soorten, conform het actuele Blauwalgenprotocol 2020. Onze gegevens dragen jaarlijks bij aan een betrouwbare kwaliteitsbeoordeling van zwemwater in Nederland.