Terrestrische ecologie
Monitoring and surveys

Broedvogelinventarisaties

Bij het inventariseren van broedvogels in natuurgebieden en/of gebieden waar ruimtelijke ingrepen gepland staan hanteren wij standaardmethodes zoals de SNL-systematiek. Het met deze methode vastgestelde aantal territoria is een goede afspiegeling van de aanwezigheid van de getelde vogels. Tevens is hiermee een vergelijking mogelijk met andere gebieden, landelijke trends of eerdere inventarisaties in het gebied.

Onze opdrachtgevers laten broedvogels in hun terrein inventariseren om de resultaten van het beheer te kunnen volgen. Daarnaast verzamelen wij actuele en gedetailleerde broedvogelgegevens van verschillende jaren om effecten van ruimtelijke ingrepen in te kunnen schatten.

Verschillende methodes

Wij voeren broedvogelinventarisaties uit volgens de landelijke BMP standaard (methode 'uitgebreide territoriumkartering') en desgewenst volgens de Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Tijdens de inventarisatie registreren wij alle relevante waarnemingen digitaal in het veld op een veldcomputer. Direct na afloop van elk veldbezoek worden de gegevens digitaal verzonden naar onze online database.

Rapportage en advies

De resultaten verwerken wij tot verspreidingskaarten en tabellen met de aantallen. Deze gegevens worden overzichtelijk in een rapportage of interactief via een ‘storymaps’ gepresenteerd. Indien sprake is van afwijkende resultaten kunnen wij nagaan of deze een duidelijke oorzaak hebben. Hierbij kijken wij niet alleen naar effecten van het beheer, maar ook naar autonome ontwikkelingen en populatietrends op een grotere schaal. Wij adviseren hierbij over eventueel te treffen aanvullende of aangepaste maatregelen.