Aero-ecologie
Innovatie
Monitoring and surveys

Drones

Drones maken prachtige beelden en vormen een handig middel bij monitoring van de natuur. Waardenburg Ecology zet steeds vaker drones in bij monitoring van natuurgebieden. Bijvoorbeeld bij het tellen van nesten in kolonies met kustbroedvogels en het in kaart brengen van vegetatie in moeilijk toegankelijke gebieden.

In onze projecten worden al vele jaren drones ingezet; hiermee combineren we onze kennis over ecologie met de steeds betere technieken op het gebied van drones. Met speciale applicaties worden vluchtplannen voorbereid en worden dronebeelden geautomatiseerd verzameld en verwerkt. Zo krijgen we op een efficiënte manier een prachtig inzicht in de gesteldheid van de natuur!

Vegetatieonderzoek

Wij hebben meerdere gecertificeerde dronepiloten in huis en zij hebben uiteenlopende projecten uitgevoerd. Met dronefoto’s kunnen 3D-modellen worden gemaakt waaruit terrein- of vegetatiehoogtes kunnen worden afgeleid. Zo brengen wij bijvoorbeeld de houtige opslag in heideterreinen in beeld en volgen we de vegetatieontwikkeling in moerasgebieden.

Kolonietellingen

Dronebeelden zijn met beeldherkenningstechnieken efficiënt te analyseren, doordat een computer met behulp van slimme algoritmes leert om objecten op een foto te herkennen. Zo kunnen wij op basis van hoge resolutie-dronefoto’s planten op soortniveau herkennen en afzonderlijke vogelnesten binnen kolonies tellen. Inmiddels voeren wij deze techniek succesvol uit bij kolonietellingen van grote sterns, zilverreigers, aalscholvers en lepelaars.