Terrestrische ecologie
Monitoring and surveys

Ecologische voorzieningen

Door onze wegen en gebouwen en ons landgebruik beïnvloeden we de leefomgeving van dier- en plantensoorten negatief. Hun leefgebieden raken versnipperd en worden kleiner, mogelijkheden om te nestelen verminderen. Waardenburg Ecology compenseert of mitigeert deze effecten met het ontwerp en de aanleg van ecologische voorzieningen zoals faunapassages, zwaluwwanden en vleermuis- en huismuskasten.

Wanneer in een project compenserende of mitigerende maatregelen nodig zijn, adviseren wij over de juiste voorziening. Daarnaast voeren we onderzoek uit naar het gebruik van vleermuiskasten en vervangende nestplaatsen voor vogels.

Faunapassages

Waardenburg Ecology geeft ecologisch advies voor de inrichting van faunapassages en is mede-auteur van de Leidraad faunavoorzieningen langs infrastructuur. Faunapassages om (natuur)gebieden met elkaar te verbinden zijn er in alle soorten en maten. Van grote ecoducten over de snelweg met een breedte van meer dan 40 meter tot kleine amfibieëntunnels onder het wegdek. Jarenlang onderzoek laat zien dat tal van diersoorten deze passagemogelijkheden gebruiken en een bijdrage leveren aan uitwisseling tussen groepen van één soort.

Gebruik faunavoorzieningen

Wat ooit begon met inktbeddenonderzoek naar het gebruik van dassentunnels is uitgegroeid tot een onderdeel waarin we als bureau landelijke expertise hebben ontwikkeld: de monitoring van het gebruik van faunavoorzieningen door dieren. Daarbij worden, naast zandbedden en pot- en inloopvallen, de laatste technieken gebruikt, zoals verschillende typen (web-/infrarood-) camera’s. Jaarlijks monitoren we zo’n 40-60 faunavoorzieningen verspreid over het land en delen we onze kennis bij symposia en kennisdagen.