Zoetwatersystemen
Innovatie
Monitoring and surveys

Elver Finder (ELFI)

ELFI is door Waardenburg Ecology ontwikkeld vanuit de wens om gestandaardiseerd, betrouwbaar en continu de migratie van de glasaal te onderzoeken. We hebben met deze glasaal-detector ruime ervaring opgedaan op zeer uiteenlopende locaties met zoet- of zout water. Denk aan gemalen, stuwen en vispassages, grote en kleine wateren.

Glasalen zijn jonge palingen die vanuit de zee de rivieren optrekken en in het zoete water volwassen worden. Door barrières als stuwen en dammen bereiken uiteindelijk weinig glasalen hun opgroeigebieden. Op de internationale IUCN-Rode Lijst heeft de aal inmiddels de status ‘ernstig bedreigd’.

Migratie-onderzoek

ELFI is een samenwerkingsproduct van Waardenburg Ecology en Visserij Service Nederland. ELFI vangt alen die stroomopwaarts migreren, in de stadia van glasaal tot rode aal. ELFI wordt vaak gecombineerd met VIE-taggen (Visible Implant Elastomer), een methode om dieren te voorzien van een kleurcode. Deze twee technieken geven antwoord op vragen als:
  • Waar, hoeveel en wanneer wil glasaal intrekken (wat is het aanbod)?
  • Hoe lang proberen glasalen in te trekken bij een barrière (hoe groot is de barrièrewerking van een kunstwerk)?
  • Hoe snel en in welke hoeveelheid maken glasalen gebruik van de vispassage?
  • Wat zijn de migratieroutes van glasaal?

Voor wie?

De onderzoeken met ELFI voeren we uit voor overheden, waterschappen, belangenorganisaties (NGO’s) en diverse onderzoeksinstituten.
Kijk hier op de website van ELFI