Lab analyses

Fytoplankton

Fytoplankton is de naam voor de microscopisch kleine plantjes (algen) die in het water zweven. Zij vormen het voedsel voor watervlooien en roeipootkreeftjes, die op hun beurt gegeten worden door vissen. Fytoplankton staat daarmee aan het begin van de voedselketen. Ook is fytoplankton de grootste producent van zuurstof op aarde.

Door intensief gebruik heeft de mens een substantiële invloed op het ons omringende water. Waterbeheerders houden de ecologische ontwikkeling van ons oppervlaktewater in de gaten met de jaarlijkse monitoring van fytoplankton. Bij veranderingen kunnen ze ingrijpen om de ecologische kwaliteit te behouden of verbeteren.

Milieu-indicatoren

Veranderingen in het plankton zijn indicatief voor veranderingen in het milieu. De tendens van de afgelopen jaren is dat aquatische systemen (zeeën, rivieren, meren, maar ook slootjes en beken) steeds voedselrijker worden. Dat merk je door de toename aan snelgroeiende en bloeivormende algen, maar afname van algen die het goed doen in helder, voedselarm water, zoals sieralgen.

Belang van monitoring

Waardenburg Ecology is al jaren betrokken bij de fytoplanktonmonitoring van Nederlandse oppervlaktewateren. Op ons laboratorium bepalen we welke soorten planktonalgen in het watermonster aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Met deze informatie beoordelen we de ecologische kwaliteit van het water en schatten we in welke factoren de fytoplanktonontwikkeling bepalen: vertroebeling, vermesting, verzilting of begrazing.