Zoetwatersystemen
Monitoring and surveys

Houtriffen

Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse wateren. Op en rond dit hout vinden verschillende soorten insecten en vissen hun leefgebied. Waterbeheerders zijn echter gewend om omgevallen bomen en takken uit het water te verwijderen. Daarom kijken we samen met hen waar we dit hout weer kunnen terugbrengen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Bomen, takken en wortels zorgen voor structuur onder water. Deze structuur is cruciaal als leef- en schuilgebied voor specifieke soorten, zoals algen, kiezelwieren, vis en macrofauna.

KRW-maatregel

Waardenburg Ecology doet onderzoek naar rivierhout. Als proef hebben we met Rijkswaterstaat in de Rijntakken bomen onder water verankerd. De positieve resultaten van dit onderzoek hebben ervoor gezorgd dat bomen onder water terugbrengen in watersystemen nu als KRW-maatregel op veel plaatsen wordt toegepast. Naast het onderzoek hebben we ook een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van rivierhout. Zo weten initiatiefnemers hoe ze het beste te werk kunnen gaan.

Ontwikkelingen

Er zijn allerlei varianten op de houtriffen in ontwikkeling, zoals het aanbrengen van takkenbossen op plekken waar weinig ruimte is, bijvoorbeeld in havens. Ook kan hout slim gebruikt worden om processen als sedimentatie of erosie bij te sturen. Niet alles werkt echter even goed of blijft lang in stand. Waardenburg Ecology ontwikkelt de meest effectieve manier voor elke specifieke locatie.