Terrestrische ecologie
Biodiversiteit
Monitoring and surveys

Insecten

Insecten vormen een belangrijke schakel in het functioneren van ecosystemen. Behalve dat ze een hoge indicatieve waarde hebben, zijn ze onmisbaar binnen onze groente- en fruitteelt. Zonder deze natuurlijke bestuivers raken de schappen in de supermarkt een stuk leger… En wordt de natuur enkele prachtige schepsels armer. Gelukkig staan insecten nu volop in de belangstelling bij natuurbeheerders en beleidsmakers.

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op onze aarde. Het zijn dé bestuivers van bloemen en vormen daarnaast de voornaamste voedselbron van vogels, zoogdieren en diverse andere diersoorten.

Sterke achteruitgang

Diverse onderzoeken laten een verontrustend beeld zien; het aantal insecten is wereldwijd met een kwart afgenomen de afgelopen dertig jaar. Dat heeft enorme impact op de natuur én de mens. Inmiddels geniet een aantal soorten (vooral kevers, libellen en vlinders) gelukkig bescherming via natuurwetgeving. In gebieden waar beschermde soorten voorkomen, doet Waardenburg Ecology onderzoek. Bijvoorbeeld voorafgaand aan (ruimtelijke) ingrepen die invloed kunnen hebben op hun leefgebieden.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Veel bedrijven, boeren en natuurorganisaties zijn aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een landelijk initiatief met als belangrijkste doel: een rijker Nederland voor ons allemaal.
Ook Waardenburg Ecology is partner van het Deltaplan.
Naast monitoring van insecten door onze ecologen geven onze landschapsontwerpers advies over de inrichting van gebieden ten gunste van deze kleurrijke beestjes. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan het duurzame behoud van onze natuur!