Terrestrische ecologie
Monitoring and surveys

Kleine zoogdieren

Er loopt, kruipt en springt van alles door onze bossen en graslanden wat op het eerste gezicht misschien niet erg opvalt: muizen, mollen, konijnen, hazen, eekhoorns, marterachtigen en dassen. Om echt goed zicht te krijgen op de aanwezigheid en verspreiding van deze zoogdieren zijn onderzoekstechnieken nodig die per soort verschillen.

Waardenburg Ecology monitort en inventariseert zoogdieren om vanuit de natuurwetgeving de aanwezigheid van beschermde soorten in beeld te brengen. Ook kan onderzoek informatie opleveren over de effecten van gevoerd beheer of het functioneren van faunapassages.

De Omgevingswet

In het kader van d e Omgevingswet voeren wij veel veldonderzoek uit naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van das of boommarter. We doen dit op basis van zichtwaarnemingen, maar ook door sporenonderzoek. Daarbij wordt gezocht naar verblijfplaatsen, wissels, vraatsporen, haren in prikkeldraad, uitwerpselen, verkeersslachtoffers, prenten in sneeuw en prooien van roofvogels. Verder wordt gebruik gemaakt van fotovallen, sporenbuizen en infraroodcamera's.

Warmtebeeldcamera’s

In 2022 hebben we gegevens van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging geanalyseerd en de telmethodiek van haas, konijn en ree tegen het licht gehouden. Belangrijkste conclusie was dat voor alle drie de soorten meer dieren werden geteld als er warmtebeeldcamera’s werden gebruikt.