Wet- en regelgeving
Monitoring and surveys

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Waardenburg Ecology heeft een lange historie in marien ecologisch monitoringonderzoek. Onze onderzoeken richten zich zowel op organismen boven- als onderwater en de interactie daartussen. Ons ervaren multidisciplinaire team heeft tientallen jaren ervaring met alle ecologische aspecten van o.a. offshore wind en leven in de zoute kustwateren.

Het doel van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is het bereiken of behouden van een goede milieutoestand van Europa’s zeeën en oceanen.
Men wil dat realiseren door ervoor te zorgen dat menselijke activiteiten een duurzaam karakter hebben en door ecosystemen die schade hebben opgelopen te herstellen.

Wat doet Waardenburg Ecology

Het realiseren van dergelijke doelstellingen is waar Waardenburg Ecology zich voor inzet. Wij adviseren overheden, NGO’s en bedrijfsleven of en hoe hun activiteiten passen binnen de kaders van de KRM. Wilt u weten hoe uw initiatieven aangepast kunnen worden zodat ze een bijdrage leveren aan de instandhouding van de gezonde, biologische diverse en dynamische zeeën en oceanen? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.
Met name onze kennis en kunde op het gebied van biogeen rifherstel is daarin van toegevoegde waarde.