Lab analyses

Microplastics

Milieuvervuiling door microplastics is vandaag de dag een wereldwijd probleem. Met als recente ontdekking dat deze deeltjes ook in het menselijk lichaam worden aangetroffen. Waardenburg Ecology werkt samen met o.a. waterschapslaboratoria om de vele vragen die er rond microplastics leven met onderzoek te beantwoorden.

Aangezien nog niet bekend is wat de langetermijneffecten van microplastics in levende organismen zijn, is het van belang te weten hoe deze deeltjes zich gedragen in verschillende milieus. Daarnaast moeten we ze kunnen determineren (is het plastic of ander organisch materiaal, hoe groot is het?) en kwantificeren (om hoeveel microplastics gaat het eigenlijk?).

Microscopie

Wij ontwikkelen momenteel samen met partners verschillende methodes om met microscopie een goede inschatting te maken van de verschillende groottes en hoeveelheden microplastics. Dit doen wij in het oppervlaktewater en in sediment. Ook geven plastic deeltjes die gevonden zijn in het (rivier)sediment aan in hoeverre deze deeltjes bezinken in het water en in het terrestrisch systeem terecht komen.

Rioolwaterzuivering

Deze ontwikkelde methodes kunnen onder andere gebruikt worden om een beeld te krijgen wat er in het Nederlandse rioolwater zit. Daarnaast onderzoeken wij of rioolwaterzuiveringssystemen geschikt zijn om de microplastics uit het water te halen

Het herkennen van de microplastics is één, nu nog het aandeel in het milieu verminderen!