Zoetwatersystemen
Monitoring and surveys

Natuurvriendelijke oevers (NVO’s)

Een natuurvriendelijke oever (NVO) heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Deze oevers zijn onmisbaar voor veel organismen. In het verleden zijn veel oevers afgestemd op menselijk gebruik: steil, strak en van gebiedsvreemd materiaal. Momenteel worden veel oevers getransformeerd in een meer natuurlijke staat. De (landschaps)ecologen van Waardenburg Ecology ontwerpen, monitoren én delen kennis over natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oevers hebben volop de aandacht in Nederland. Deze oeverzones vind je niet alleen langs de grote wateren, maar ook langs kleinere wateren en in stedelijk gebied. Wij voeren onze projecten uit langs grote rivieren, kanalen, stadswateren en zelfs in de haven van Rotterdam.

Kaderrichtlijn Water

Het aanleggen van NVO’s wordt veel toegepast voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Meer natuurlijk ingerichte oevers dragen tegelijk ook bij aan het herstel van leefgebieden voor een groot aantal oeverplanten en diersoorten. Ze vormen belangrijke corridors of stapstenen voor de migratie van organismen. Versterking van deze oevers draagt dus bij aan de veerkracht van ecosystemen.

Natuurinclusief ontwerp

In onze dagelijks praktijk adviseren en denken we mee over (natuurinclusief) ontwerp, het opzetten en uitvoeren van monitoring en educatie over NVO’s. Waar weinig fysieke ruimte in het water is, bedenken we oplossingen die de leefomgeving van organismen toch verbeteren. Waardenburg Ecology is nauw betrokken bij de ontwikkeling, aanleg en monitoring van diverse onderwaterstructuren (rivierhout, vissenbossen, water- en oeverplanten of rifballen). Ook hebben wij ‘de levende kade’ ontwikkeld, speciaal voor stadswateren.