Landscape architecture

Ontwerp buitengebied

Onze missie is het leveren van een ruimtelijk ontwerp dat werkt voor mens en natuur. Dat betekent dat het goed functioneert, het fijn is om er te zijn en dat het ruimte biedt aan klimaatadaptatie en versterking van de biodiversiteit. Het landschapsontwerp zorgt ook dat veranderingen, door gewijzigd gebruik of een nieuw inzicht in de samenleving, een logische volgende stap is in het verhaal van de locatie vormen.

De basis van elk toekomstbestendig ontwerp is de ondergrond; het functioneren van de bodem en het watersysteem. Ook de historische context, de landschappelijke kenmerken en de functies spelen een belangrijke rol in de beleving van een plek. Aspecten die mede het ontwerp bepalen zijn zichtlijnen, een logische routing door het gebied en de ‘leesbaarheid’ van het landschap.

Participatie

We spreken graag alle stakeholders en gebruiken hun input en lokale kennis om tot een gedragen plan te komen. Een landschapsontwerp is een integraal ontwerp; we combineren zoveel mogelijk functies. We bouwen op deze manier aan een nieuw verhaal voor het landschap: flexibel voor toekomstige veranderingen, veerkrachtig, doelmatig en mooi voor iedereen.

We werken aan diverse type opgaven:
 • Natuurgebieden en natuurontwikkeling
 • Agrarisch gebied en vormen van natuurinclusieve landbouw
 • Infrastructuur en inpassing hiervan
 • Energienetwerk en goede inpassing daarvan
 • Een gezonde waterstructuur
 • Gebiedsontwikkeling
 • Groenblauwe structuur

Het ontwerpproces

In het ontwerpproces komen we samen met de opdrachtgever, betrokkenen en bewoners in een aantal stappen tot een gedragen plan. We leggen een product voor, bespreken het en scherpen het vervolgens aan op basis van de reacties.

 1. We laten ons inspireren door het ‘programma van eisen’ van de opdrachtgever. Naast onze ruimtelijke analyse leidt dit tot een duidelijk verhaal voor het plangebied (de visie).
 2. In het schetsontwerp en/of voorlopig ontwerp krijgen alle functies een plek en versterken elkaar waar mogelijk. Profielen en impressies maken inzichtelijk hoe de ruimte beleefd zal worden.
 3. Het definitieve ontwerp is een uitgewerkt, integraal ruimtelijk ontwerp waarin profielen en details inzichtelijk maken hoe het plan werkt.
 4. Naar behoefte wordt een beheerplan opgesteld.