Landscape architecture

Ontwerp stedelijk gebied

Waardenburg Ecology werkt met veel passie aan het creëren van klimaatvriendelijke, biodiverse en mooie openbare ruimtes in het stedelijke gebied. We bouwen voort op het verhaal van de plek en zorgen ervoor dat het ontwerp goed aansluit op de directe omgeving.

Een gezonde bodem en voldoende water is de basis voor een goed functionerende openbare ruimte. Bij een nieuwe opgave brengen we het bodem- en watersysteem goed in beeld en benutten de mogelijkheden. Vervolgens zorgen we dat de ruimte geschikt is voor het opvangen van klimaatextremen, zoals hitte en extreme buien.

Aansluiting groenblauwe structuren

In onze plannen geven we de natuur ruimte door aan te sluiten op groenblauwe structuren in de omgeving. We brengen de doelsoorten in beeld en bepalen wat deze nodig hebben en hoe ze een plek krijgen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een goed microklimaat door een strategische positie van bomen (niet te warm, niet te veel wind) en de plaatsing van straatmeubilair op de juiste plekken. De totaalsom van alle ingrepen is aantrekkelijke en prettige buitenruimte die goed te beheren is.

We werken op diverse schaalniveaus in nieuwe situaties of bij renovatie:
  • directe omgeving van het gebouw (natuurinclusief bouwen)
  • straat of plein
  • park
  • bedrijventerrein
  • begraafplaats
  • gezonde waterstructuur

Het ontwerpproces

In het ontwerpproces komen we samen met de opdrachtgever, betrokkenen en bewoners in een aantal stappen tot een gedragen plan. We leggen een product voor, bespreken het en scherpen het vervolgens aan op basis van de reacties.

  1. We laten ons inspireren door het ‘programma van eisen’ van de opdrachtgever. Naast onze ruimtelijke analyse leidt dit tot een duidelijk verhaal voor het plangebied (de visie).
  2. In het schetsontwerp en/of voorlopig ontwerp krijgen alle functies een plek en versterken elkaar waar mogelijk. Profielen en impressies maken inzichtelijk hoe de ruimte beleefd zal worden.
  3. Het definitieve ontwerp is een uitgewerkt, integraal ruimtelijk ontwerp waarin profielen en details inzichtelijk maken hoe het plan werkt.
  4. Naar behoefte wordt een beheerplan opgesteld.