Dna-analyses
Lab analyses

qPCR

Bij soortspecifiek onderzoek worden soorten aangetoond met behulp van quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR). Bij deze methode meten we de aanwezigheid van environmental DNA (eDNA) van een specifieke soort. We kunnen dan met een zeer hoge betrouwbaarheid de aan- of afwezigheid van dieren vaststellen op basis van het genetische materiaal dat ze achterlaten.

Het qPCR-onderzoek biedt verschillende voordelen. Zo geeft deze wijze van bemonstering weinig verstoring aan de dieren en hun milieu. Daarnaast is het vaak kostenefficiënter dan het traditionele soortspecifieke onderzoek.

Soort specifiek

In ons DNA-laboratorium kunnen wij (q)PCR-analyses doen voor diverse soorten, zoals de grote modderkruiper, kwabaal, heikikker, kamsalamander en waterspitsmuis. Ook met minder gebruikelijke groepen, zoals rivierkreeften, insecten en bacteriën, hebben we inmiddels ruime ervaring.

Onderzoek op maat

Het is ook mogelijk om in sommige gevallen een andere analyse uit te voeren om de aanwezigheid van zeldzame soorten in een monster te analyseren. Denk hierbij aan specifieke Rode lijst-soorten of soorten die beschermd zijn volgens natuurwetgeving.
Wij denken graag met u mee of en hoe we DNA-methoden kunnen inzetten, ontwikkelen en verbeteren voor monitoringsprojecten en ecologisch onderzoek!