Marien en offshore
Monitoring and surveys

Remotely Operated Vehicle (ROV)

We hebben er een nieuwe duiker bij! Onze op afstand bestuurbare onderwaterdrone, een Remotely Operated Vehicle (ROV), is een zeer waardevolle ondersteuning voor onze (duikende) wetenschappers in het veld. Inmiddels hebben we al diverse mooie beelden en video’s onder water geschoten met deze innovatieve monitoring.

Waardenburg Ecology laat graag zien wat voor anderen verborgen is, zoals allerlei dier- en plantensoorten die in het water leven. Maar ook voor het in kaart brengen van oeverstructuren, inspecties van kademuren en diepe bodems is de ROV een perfecte tool!

Combinatie met sonar

Toepassing van de ROV vindt vaak plaats in combinatie met sonar. Daar waar de sonar algehele onderwaterstructuren in kaart brengt in 3D-beeld en GIS-data, vult de ROV aan met foto’s en bewegend beeld. Hierdoor zijn wij in staat om zowel op grote schaal als detailniveau waardevolle informatie aan te leveren voor waterbeheer en ecologische vraagstukken.

Verzamelen van data

Databeheer en -ontsluiting is een steeds groter onderdeel binnen ons onderzoek. Waardenburg Ecology is koploper hierin en schrijft tevens eigen scripts om alle in het veld verzamelde data op maat te verwerken én te interpreteren. De ROV is slechts één van onze vele innovaties voor onderzoek onder de waterspiegel, maar in het rijtje van al onze onderzoeksmethoden mag hij zeker niet ontbreken!