Marien en offshore
Monitoring and surveys

Schelpdieren

Schelpdieren filteren het water, geven structuur aan de zeebodem en zijn belangrijk stapelvoedsel voor vogels en andere dieren. Jaarlijks inventariseert Waardenburg Ecology grote delen van de zoute wateren en brengt de schelpdieren in kaart. Deze kennis is belangrijk voor regelgeving, natuurbescherming en ruimtelijke ontwikkelingen zoals windparken.

Schelpdieren spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van de Noordzee, Waddenzee, delta en kustwateren. Ze filteren het water en zijn belangrijk stapelvoedsel voor vogels en andere dieren. Schelpdieren, zoals oesters en mosselen, vormen schelpdierbanken. Op die manier geven ze structuur én creëren ze een habitat voor andere organismen op de zeebodem.

Inventarisatie schelpdierbanken

Vanwege deze belangrijke functies is er veel aandacht voor schelpdierbanken. Waar ze nog voorkomen, wil men ze beschermen. En waar ze zijn verdwenen, wil men ze herstellen. Jaarlijks inventariseren we grote delen van onze zoute wateren. Met box corer, bodemschaaf, videosystemen en een professioneel duikteam brengen wij in kaart waar welke schelpdierenbanken voorkomen. Met side scan sonar kunnen we zelfs vlakdekkend oesterbanken en mosselbanken karteren.

Belangrijke kennis

Deze kennis is belangrijk voor:
  • Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals windparken.
  • Natuurbescherming van bijvoorbeeld beschermde vogelsoorten.
  • Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Marien.
Monitoring voeren wij uit in het kader van het landelijke MWTL-programma voor Rijkswaterstaat, maar ook voor het bedrijfsleven (HBR, offshore wind) en NGO’s (ARK, WNF).