Zoetwatersystemen
Innovatie
Monitoring and surveys

Sonar

Benieuwd naar wat er gebeurt onder de waterspiegel? Sonar biedt een uitkomst. Met behulp van sonar kun je vlakdekkend informatie verzamelen over bijvoorbeeld diepte, bodemhardheid, waterplanten en objecten. Waardenburg Ecology zet sonar in voor projecten die plaatsvinden op zee en op binnenwateren.

De onderwaterwereld is een uitgebreid ecosysteem. Daar willen we graag veel over weten. De techniek sonar maakt gebruik van geluidsgolven onder water. Je kan objecten detecteren en classificeren door weerkaatsend geluid te timen en meten.

Structuur- en objectdetectie

De innovatieve techniek van sonar leent zich uitstekend voor het verzamelen van informatie. Je komt meer te weten over de waterdiepte, de hardheid van de bodem en de aan- of afwezigheid van waterplanten, objecten en structuren. Ook voor vispopulaties en oeverbeschoeiing kun je sonar inzetten.

Sonar schetst een 3D-beeld van wat er onder water gebeurt door direct ónder de boot en naar beide zijden te kijken. Onze specialisten analyseren en interpreteren deze beelden. De gegevens worden omgezet naar gebruiksklare GIS-data om te gebruiken voor bijvoorbeeld waterbeheer.

Continue innovatie

Er zijn steeds meer toepassingen voor het gebruik van sonar voor ecologische doeleinden. Dat komt door continue innovatie en verfijning van techniek. Wij beschikken over verschillende typen sonar. Ook schrijven we eigen scripts, zodat we de data op maat kunnen verwerken en interpreteren.