Aero-ecologie
Monitoring and surveys

Telemetrisch onderzoek

Hoe maken dieren gebruik van hun leefomgeving, waar foerageren, slapen en overwinteren ze? Het zijn vaak de kernvragen in ecologisch onderzoek van Waardenburg Ecology. We gebruiken vogelringen, zenders en dataloggers voor het volgen van de dagelijkse bewegingen van dieren. Dat noemen we telemetrisch onderzoek. Ook brengen we de complete trekroutes van vogels in kaart vanuit Nederland tot helemaal in Antarctica.

We gebruiken al meer dan vijftien jaar VHF-zenders, geolocators, satellietzenders en GPS-loggers om dieren te volgen. Elke onderzoeksvraag vereist specifieke materialen en methodes; daaromwerken we eerst een haalbaar plan van aanpak uit. Het streven is om de vraag met voldoende statistische zekerheid te beantwoorden. Ook nemen we de ethische aspecten van dit type onderzoekzogoedmogelijkin acht. Telemetrisch onderzoek valt meestal onder de dierproefwetgeving. We hebben een vergunning voor het uitvoeren van dit soort onderzoek.

Waterbuffels en trekvogels

Onze projecten lopen sterk uiteen in soort, ruimte en tijd. Zo gebruikten we GPS-zenders voor het in kaart brengen van het habitatgebruik van waterbuffels in de Noordwaard. In de Voordelta onderzochten we het foerageergedrag van sterns en aalscholvers om op lokale schaal de effecten van de Tweede Maasvlakte te monitoren. We hebben complete trekroutes van diverse soorten meeuwen, sterns, roofvogels, reigers, ganzen en zwaluwen in kaart gebracht. Deze vogels geven locaties door vanuit heel Europa, ver in Afrika, de Australische wateren en zelfs uit Antarctica.

Onderzoeksresultaten

In onze rapportages en wetenschappelijke publicaties gebruiken we informatie over vliegsnelheden, vlieghoogtes en nachtelijke activiteit. Met deze informatie kunnen we aanvaringsmodellen met windturbines verbeteren. Zo worden de onderzoeksresultaten direct gebruikt voor praktische toepassingen.