Aero-ecologie
Monitoring and surveys

Vliegtuigtellingen

Het uitvoeren van grootschalige monitoringsprojecten naar de verspreiding en abundantie van vogels en zeezoogdieren op o.a. de Noordzee is geen gemakkelijke klus. Wij doen dit door middel van een efficiënte en betrouwbare methode over meerdere transecten vanuit een vliegtuig. Met deze resultaten kunnen wij een totale populatieschatting berekenen over (zeer) grote en afgebakende studiegebieden.

Waardenburg Ecology voert volgens een vaste methode tellingen van vogels en zeezoogdieren uit boven grote gebieden zoals de Noordzee en het IJsselmeer. Dit gebeurt vanuit een tweemotorig vliegtuig met aan weerszijden bolramen. Onze waarnemers kunnen op deze manier soorten, aantallen én het gedrag van vogels en zeezoogdieren vaststellen.

Digital aerial surveys

Recentelijk zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe telmethode, namelijk Digital Aerial Surveys. Een camerasysteem onder het vliegtuig vervangt op deze manier de waarnemers in het vliegtuig.

Distance analyse & resultaten

Voor de analyse maken wij gebruik van de Distance Sampling Techniek. Hiermee worden populaties in een studiegebied geschat aan de hand van het vastleggen van waarnemingen en hun afstand ten opzichte van een transectlijn. Dit resulteert in overzichtskaarten van een studiegebied en de abundantie en verspreiding van vogels en zeezoogdieren hierbinnen. Hiermee kunnen trends van populaties van vogels en zeezoogdieren door de jaren heen worden gevolgd.