Zoetwatersystemen
Monitoring and surveys

Watervogeltellingen

De aanwezigheid van vogels in een gebied zegt veel over de ecologische kwaliteit ervan. Veel vogelsoorten hebben een eigen specialiteit en komen alleen voor wanneer bepaalde omstandigheden in een gebied aanwezig zijn, zoals de aanwezigheid van waterplanten, vis en zoetwatermosselen. Kennis van de vogelstand is daarom essentieel voor waterbeheerders en natuurorganisaties.

Vogeltellingen (van broedvogels of watervogels) geven belangrijke informatie over de ecologische kwaliteit van dat gebied. De tellingen zijn daarom belangrijk voor beleidsanalyses (waaronder Natura 2000 en natuurbeheer) en toetsingen van plannen aan natuurwetgeving.

Vogeltellingen en innovatie

De tellingen volgen de aanpak die vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland is vastgesteld. Deze aanpak geeft een goed beeld van het voorkomen van broedvogels en watervogels in een bepaald gebied. Waardenburg Ecology heeft ruime ervaring met vogeltellingen, waaronder grootschalige tellingen in het benedenrivierengebied (voor Rijkswaterstaat).
We passen innovatieve technieken toe om vogeltellingen uit te voeren, zoals onderzoek met drones, radar en camera’s.
Grote zaagbek

Vragen van waterbeheerders

Welke maatregelen moet ik nemen om de vogelstand te verbeteren? Waar komen zeldzame soorten voor in mijn beheergebied en waarom juist daar? Dit zijn belangrijke vragen waar veel water- en natuurbeheerders mee zitten. Onze vogelonderzoekers adviseren en ondersteunen graag bij het beantwoorden van deze vragen.