Marien en offshore
Monitoring and surveys

Wieren en zeegras

Al sinds de jaren ’80 voert Waardenburg Ecology onderzoek uit naar zeewier en zeegras. Sindsdien is er veel veranderd. In de wierengemeenschap hebben diverse exoten hun opwachting gemaakt en zeegras is inmiddels grotendeels verdwenen in de Nederlandse wateren. Gelukkig zijn er nog genoeg aanknopingspunten voor herstelmaatregelen. Wij zijn daarbij betrokken.

Zeegrasvelden en wieren zijn een belangrijke schakel in het mariene milieu. Ze hebben verschillende functies, zoals voedselvoorziening en schuil- en paaimogelijkheden voor allerlei diersoorten. Ook dienen ze als kraamkamer voor vissen en kleinere organismen.

Achteruitgang

Zeegrasvelden en zeewierhabitats staan onder druk. Menselijk handelen, veranderende milieuomstandigheden en klimaatveranderingen leiden tot achteruitgang van dergelijke milieus. Wij voeren diverse onderzoeken uit die bijdragen aan de kennis over de verspreiding én bescherming van deze ecosystemen. Ook werken we actief aan herstelprojecten in zowel binnen- als buitenland, bijvoorbeeld om het areaal zeegras uit te breiden.

Inventarisatie en monitoring

Een groot deel van onze projecten bestaan uit inventarisaties van wieren en zeegrasvelden in de Zeeuwse delta en het Waddengebied. Zo monitoren wij in het Veerse Meer de ontwikkeling van diverse soorten wieren, met extra aandacht voor het exotische Japanse bessenwier. Ook zijn we betrokken bij onderzoek in de Rotterdamse haven, waar we de soortenrijkdom van o.a. wieren in kaart brengen op natuurlijke en artificiële ondergronden.
Omdat zeewieren een belangrijk ingrediënt voor de voedseltransitie zijn, behoort ook monitoring en advies bij grootschalige kweekinitiatieven tot ons takenpakket.