Marien en offshore
Monitoring and surveys

Kust- en zeevogels

Het Nederlandse deel van de Noordzee is van groot belang voor grote aantallen zeevogels die doortrekken en overwinteren. Langs de Nederlandse kust komen ook internationaal belangrijke kolonies van kustbroedvogels voor. Denk aan grote sterns en kleine mantelmeeuwen. De ‘expertgroep offshore vogelecologie’ van Waardenburg Ecology werkt aan dit deel van de Nederlandse avifauna.

Binnen onze afdeling vogelecologie werkt een toegewijd team van experts van zee- en kustvogelecologie. Tot de kernactiviteiten van de expertgroep behoren:
· De monitoring van aantallen, verspreiding en habitatgebruik.
· Het bestuderen van vlieggedrag.
· Studies naar broedbiologie.
· Effectbeoordelingen van offshore ontwikkelingen, zoals grootschalige windparken.

Innovatieve technieken

We gebruiken uiteenlopende technieken en methodes voor onze onderzoeken. Voor het langjarige Nederlandse nationale zeevogelmonitoringprogramma (MWTL) tellen onze waarnemers ‘ouderwets’ vogels vanaf schepen en vanuit vliegtuigen. Ook zetten we regelmatig camera’s in vanuit vliegtuigen om de aantallen en verspreiding van vogels in kaart te brengen (digital aerial surveys).

Een mooi technisch hoogstandje is de toepassing van speciale vogelradars en gps-trackers. Hiermee volgen we in detail de vliegbewegingen van individuele vogels. Het nieuwste technische snufje is de inzet van drones met automatische telsoftware voor tellingen van kolonievogels.

Ervaring en expertise

We hebben een grote expertise opgebouwd dankzij het jarenlang bestuderen van vogelbewegingen en -aantallen. Deze ervaring en kennis passen wij toe in milieueffectenrapportages en ecologische risicobeoordelingen. Deze expertise is inmiddels uniek binnen Nederland en daarbuiten!