Marien & Offshore
Monitoring and surveys

Zeezoogdieren

Waardenburg Ecology beschikt over een team van zeezoogdierspecialisten met veel kennis en ervaring in binnen- en buitenland. Zij doen niet alleen inventarisaties, maar onderzoeken ook gestrande dieren. Daarnaast werken ze als Marine Mammal Observer in de offshore-industrie en stellen ze beleidsadviezen op voor overheden.

In het Nederlandse deel van de Noordzee leven diverse zeezoogdiersoorten. De bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond komen het meeste voor. We voeren verschillende onderzoeken uit naar de ecologie en verspreiding van deze zeezoogdieren. Waarnemingen worden uitgevoerd vanuit het vliegtuig, vanaf schepen, vanaf de kust en met behulp van akoestische apparatuur. De resultaten linken wij vervolgens aan omgevingsfactoren, zoals menselijke activiteiten en plaatmorfologie. De eindresultaten beschrijven we in wetenschappelijke artikelen, beleidsrapporten en adviezen.

In Nederland en ver daarbuiten

We zijn ook in het buitenland actief in onderzoeksprojecten. In 2016 en 2022 werkten wij mee aan het Europese SCANS-programma. Dit programma telt alle zeezoogdieren in West-Europa. Op Antarctica onderzochten onze medewerkers de pelsrobben en het effect van plastic. Voor de kust van West-Afrika voerden we tellingen uit van zeezoogdieren. Dat gebeurde vaak in de hoedanigheid van Marine Mammal Observer in de offshore-industrie.

Plastic en zeezoogdieren

Onze onderzoekers schrijven diverse rapporten en artikelen over de invloed van zwerfafval en plastic in gestrande en levende zeezoogdieren wereldwijd. Hiervoor ontwikkelden wij gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen om de inhoud van het maagdarmstelsel goed te bemonsteren en verstikking van levende dieren vast te leggen.