Lab analyses

Zoöplankton

Zoöplankton is de verzameling van in het water levende, dierlijke organismen die een belangrijke schakel vormen in de voedselketen tussen het fytoplankton en vissen. Ze zijn goed bruikbaar voor de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling. Waardenburg Ecology voert bemonsteringen en analyses van zoöplankton uit en past de uitkomsten hiervan toe in beoordelingen en voedselwebanalyses.

Zoöplankton is de verzamelnaam voor een zeer diverse groep eencellige (Protozoa) en meercellige (Metazoa) dierlijke organismen die in het oppervlaktewater leven. Ze hebben verschillende voedselbronnen, zoals fytoplankton (herbivoor), bacteriën (bacterievoor), detritus (detrivoor) of ander zoöplankton (carnivoor).

Bepaling graasdruk

Zoöplanktononderzoek wordt vooral gebruikt voor de bepaling van de potentiële graasdruk (PGP). De PGP is de verhouding tussen de biomassa van het algen-etende zoöplankton en de biomassa van het fytoplankton. Het beschrijft de interactie tussen fytoplankton, zoöplankton en vissen. Deze informatie is zeer bruikbaar voor voedselwebanalyses.

Ecologische beoordeling

Zoöplanktononderzoek wordt ook toegepast voor ecologische beoordelingen van oppervlaktewater (met name de saprobie, zuurgraad en het brakkarakter). En voor de evaluatie van vispredatie en predatie door carnivoor zoöplankton. Waardenburg Ecology is ISO 17025 geaccrediteerd voor de laboratoriumanalyse van zoöplankton.