Biodiversity
Monitoring and surveys

Grote achteruitgang van populatie kleine jagers

Kleine jagers zijn zeevogels die leven als zeerovers; ze eten de vis die gevangen is door andere zeevogels. Veel Europese zeevogelpopulaties, zo ook die van de kleine jager, hollen snel achteruit.

Gehalveerd

Hoe hard de aantallen kleine jagers werkelijk afnemen, was echter nauwelijks gedocumenteerd. In een nieuw artikel in het tijdschrift Bird Study is dit nu beschreven voor wat voorheen de grootste kolonie kleine jagers van Europa was; in Slettnes, Noorwegen. Daar blijken de aantallen in de afgelopen twee decennia gehalveerd.

Het artikel laat zien dat kleine jagers op die locatie twee problemen hebben: enerzijds het tekort aan vis voor de kust, anderzijds de toegenomen predatie van hun eieren door vossen. Het resultaat hiervan is dat er in 2015 t/m 2019 niet of nauwelijks jongen zijn uitgevlogen. Het artikel in Bird Study is het resultaat van het promotieonderzoek van onze collega Rob van Bemmelen, dat is uitgevoerd bij Wageningen Marine Research (WMR).

De informatie uit het artikel, met name de trends en de schatting van de jaarlijkse overleving van volwassen vogels, vormt belangrijke input voor onder andere studies naar effecten op het populatieniveau van de kleine jager.
Zo worden deze data direct toegepast binnen een onderzoek van Waardenburg Ecology naar cumulatieve impact van offshore windparken op de zuidelijke en centrale Noordzee (KEC4.0, in opdracht van Rijkswaterstaat).
Lees hier het promotieonderzoek van Rob van Bemmelen