Restoration ecology
Monitoring and surveys

Tweede kans voor uitgestorven riviermossel

De Bataafse stroommossel komt niet meer voor in Nederland, maar met de verbeterde waterkwaliteit in de rivieren is herintroductie van deze biobouwer mogelijk.

Waardenburg Ecology heeft samen met de Radboud Universiteit en ARK Natuurontwikkeling onderzocht of de Nederlandse rivieren klaar zijn voor de herintroductie van de Bataafse stroommossel. Het antwoord is een volmondig ‘ja’.

Biobouwer

De Bataafse stroommossel is een rifvormende zoetwaterschelp die vroeger voorkwam in de Nederlandse stromende wateren. De soort stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en is erg gevoelig voor verontreiniging, lage zuurstofgehaltes, zout en nutriënten. In de jaren zestig van de vorige eeuw was de waterkwaliteit van de Nederlandse beken en rivieren zo slecht dat de soort is verdwenen. Dat vormde een extra klap voor het functioneren van het rivierecosysteem: de soort vervult namelijk een sleutelrol als ‘biobouwer’, onder meer door het filteren van water en door het bieden van een natuurlijk (hard) substraat voor andere organismen in stromende delen van de rivier.

Unio crassus

Inmiddels is de waterkwaliteit sterk verbeterd en zijn er kansen voor populatieherstel van deze strikt beschermde icoonsoort van levende rivieren en beken. Deze kansen zijn beschreven en toegelicht in het rapport ‘De Bataafse stroommossel Unio crassus in Nederland, haalbaarheidsstudie voor populatieherstel van een icoonsoort’ (hieronder te downloaden).

Op dit moment werken ARK Natuurontwikkeling, de Radboud Universiteit en Waardenburg Ecology aan een vervolgtraject om de Bataafse stroommossel een nieuwe kans te geven in Nederland. Het herstel van stroommosselbanken, van unieke ecologische interacties (o.a. met vissen) en de versterking van de diversiteit van andere riviersoorten liggen hiermee binnen handbereik.

In Nature Today is een artikel verschenen over dit onderwerp: 'Zeldzame riviermossel lift mee met langszwemmende vissen'.
Lees hier het artikel op Nature Today