Biodiversity
Monitoring and surveys

Broedvogelmonitoring in Caribisch Nederland

Onlangs is een nieuw, vijfjarig project "Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean" gelanceerd door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Waardenburg Ecology voert de coördinatie, gegevensverwerking/-analyse en rapportage uit. Lokale beschermingsorganisaties gaan de status van lokale populaties landvogels monitoren en de gegevens gebruiken voor de bescherming van hun leefgebieden in het Caribisch gebied.

Het Caribisch gebied herbergt 564 vogelsoorten, waarvan 148 (26%) endemisch zijn. Het doel van dit nieuwe project is dat natuurbeheerorganisaties de populaties landvogels gaan monitoren en de gegevens zelf gaan beheren en analyseren met behulp van scripts die zijn gemaakt door Waardenburg Ecology. Het project is dit jaar gestart en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het loopt tot en met het eerste kwartaal van 2028.

Uitgebreide kennis en ervaring

Waardenburg Ecology zal een integrale rol spelen in het programma door het coördineren van onderzoeken, het waarborgen van de naleving van het onderzoeksprotocol, het controleren van datasets en het leveren van analyses en halfjaarlijkse rapporten. Onze specialistische kennis en ons uitgebreide netwerk in Caribisch Nederland maakt dit een droomsamenwerking met DCNA.
Dit project zal ons in staat stellen de algehele status van vogelpopulaties in verschillende habitattypen en over meerdere jaren te beoordelen. Naarmate het project vordert, kunnen wij de parken adviseren over veranderingen in de vogelpopulaties. Dit helpt om soorten te identificeren die extra bescherming nodig hebben om hun overleving op de lange termijn te garanderen.

Bredere samenwerking

Dit project draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van (land)vogels en hun leefgebieden die zijn vastgelegd in het Natuur- en Milieubeleidsplan (NEPP) van de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het project is tevens ontwikkeld in overleg met Wageningen University & Research, die de resultaten gaan opnemen in de update van de ‘State of Nature of the Caribbean Netherlands’. Alle verzamelde gegevens zullen beschikbaar gemaakt worden op DCNA’s Dutch Caribbean Biodiversity Database, www.observation.org and www.eBird.org, ‘citizen-science’ databases beheerd door het Cornell Lab of Ornithology.

Dit project is een voorbeeld van een perfecte samenwerking op lokaal, regionaal en mondiaal niveau, en wij zijn trots dat we hier zo’n belangrijke rol in mogen vervullen!