Wildlife-friendly design
Monitoring and surveys

Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

Waardenburg Ecology werkte in een interdisciplinair team mee aan het landschapsontwerp en de natuurinrichting van een prachtige fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.

Landschappelijke inpassing fietsbrug en natuurstapstenen

De fiets- en natuurverbinding Nigtevecht is een fietsbrug met twee ‘natuurstapstenen’, gecombineerd in één project. Het natuurontwerp benut zoveel mogelijk de potenties van het plangebied en heeft deels een eigen natuurlijk waterpeil gedurende het jaar, om een optimale ontwikkeling van moeras en schraal grasland mogelijk te maken. De door de provincie gegeven doelsoorten zijn met succes omgezet in gerealiseerde vegetaties waardoor nieuw leefgebied voor vele soorten is ontstaan.
Vogelvluchtconcept voor fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht
Vogelvluchtimpressie van de fiets- en natuurverbinding Nigtevecht
Sfeerimpressie van de nieuwe natuurontwikkeling

Van beplantingsplan tot communicatie met de omgeving

Het brugontwerp, de aanbruggen op kolommen, de natuurstapstenen en de weguitbuiging zijn zorgvuldig landschappelijk ingepast. We waren bij alle fases van het ontwerp betrokken; van zichtlijnenstudie tot en met uitvoeringsontwerp. Ook maakten we het beplantingsplan en het beheer- en monitoringsplan en verzorgden wij mede de communicatie met de omgeving.
Werkgeluk als speciaal aandachtspunt Netwerk groene bureaus (NGB)
Het eindresultaat, direct na oplevering
Het eindresultaat; nieuwe natuur in ontwikkeling
Het eindresultaat; nieuwe natuur in ontwikkeling