Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Groenblauwe kaart Bodegraven-Reeuwijk

Een groenblauwe kaart kan helpen bij het inzichtelijk maken van de bestaande kwaliteiten van groen en water in een groot gebied. De kaart laat aan de hand van verschillende thema’s in één oogopslag zien wat de huidige kwaliteiten zijn en waar nog kansen liggen.

Belangrijke thema’s die vorm geven aan de groenblauwe hoofdstructuur zijn identiteit (cultuurhistorie en recreatie), ecologie en klimaatadaptatie.
Groenblauwe kaart Bodegraven-Reeuwijk

Groenblauwe hoofdstructuur

Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Waardenburg Ecology een groenblauwe kaart gemaakt voor zowel het buitengebied van de gemeente als de bebouwde kom van Bodegraven en Reeuwijk.
De kaart geeft inzicht in de huidige groenblauwe hoofdstructuur binnen de gemeente. Daarnaast geeft de kaart aan waar de kwaliteit van de huidige groenblauwe hoofdstructuur verbeterd kan worden en waar kansen liggen voor het aanvullen ervan.
Deelgebieden binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Voorbeelden van ecologische maatregelen in het plassengebied
Icoonsoorten van de provincie Zuid-Holland

Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde

Drie belangrijke thema’s zijn identiteit (cultuurhistorie en recreatie), ecologie en klimaatadaptatie. Deze thema’s komen tot uitdrukking in de drie waarden van groen en blauw: de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Bij gebruikswaarde gaat het bijvoorbeeld om het produceren van voedsel. Belevingswaarde gaat over identiteit van een landschap dat tot uitdrukking komt in een cultuurlandschap of juist ongerepte natuur. Toekomstwaarde gaat over het kunnen opvangen van ruimtelijke gevolgen van veranderende omstandigheden, zoals ruimte creëren voor waterberging.
Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van een goede balans tussen de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
Impressie vergroenen stenige stedelijke gebieden