Biodiversity
Monitoring and surveys

Het Verdronken Land van Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe was in de Middeleeuwen een plek met dorpjes en een kasteel. Vandaag de dag heeft het water weer vrij spel en is het nu zelfs het grootste brakwaterschor van Europa.

Schorren en slikken

Wat dit gebied zo uniek maakt zijn de uitgestrekte schorren, diepe geulenstelsels en de slikken, iedere dag onder invloed van het getij. Daarnaast helpen verschillende (grote) grazers met het beheer. Dankzij deze bijzondere dynamiek zijn er veel overgangen, bijvoorbeeld van brak naar zout, nat naar droog, zand naar klei en veen. De flora en fauna hebben zich aangepast aan zo’n dynamisch gebied met gradiënten. Aan ons de taak om de vegetatie in kaart te brengen. Na vele weken veldwerk in dit unieke gebied is in oktober een einde gekomen aan de vegetatieopnamen.

Automatische beeld-classificatie

Dit project is een mooi voorbeeld van de synergie tussen veldwerk en het werk achter de computer van ons Geodata Intelligence-team. Op Saeftinghe werden dit jaar zowel te voet als met een drone de afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden in kaart gebracht. Met de vegetatieopnamen en de gedetailleerde fotobeelden kunnen we vaststellen welk vegetatietype er op verschillende plekken voorkomt. Deze gegevens dienen als trainingsdata voor een automatische beeld-classificatie die dit jaar als pilot is uitgevoerd. De drone en het model dragen bij aan een efficiëntere werkwijze. Desalniettemin blijft veldwerk onmisbaar voor het nauwkeurig karteren en daarbij zullen onze laarzen in het slik niet ontbreken!