Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Landschappelijke inpassing hoogspanningsstation

In Zeeland heerst op sommige eilanden een te grote drukte op het elektriciteitsnet. Nieuwe zakelijke aansluitingen, ook voor de gewenste verduurzaming, zijn niet meer mogelijk. TenneT en Stedin willen daarom in de gemeente Schouwen-Duiveland een nieuw hoogspanningsstation ontwikkelen. Waardenburg Ecology werkt aan de landschappelijke inpassing van het hoogspanningsstation, dat ten zuiden van Zierikzee moet komen.

Uitdagende voorwaarden

We overleggen met alle betrokken partijen over de randvoorwaarden, wensen en meekoppelkansen die van belang zijn voor de inrichting van de directe omgeving van het station. Om de elektriciteit goed over het eiland te kunnen verdelen, is er bijvoorbeeld veel ruimte rondom het station nodig voor ondergrondse kabels. Hierboven zijn alleen grazige vegetaties een duurzame inrichting, omdat er frequent gegraven zal worden.

Landschapsplan vormgeven

Voor de landschappelijke inpassing is het echter wenselijk dat het hoogspanningsstation niet van alle kanten prominent in beeld is. Daarnaast houden we in ons ontwerp rekening met openheid, karakteristieke landschapselementen en landschapsbeleving vanaf omliggende wegen. Met het landschapsplan sluiten we waar mogelijk aan bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein, zodat het er op korte en lange termijn verzorgd uit zal zien ten zuiden van Zierikzee.
Landschapsanalyse
Historie
Profielen
Ruimtelijke kwaliteit
Bouwstenen
Landschapsanalyse