Restoration ecology
Monitoring and surveys

Massawinterverblijf dwergvleermuis

In Apeldoorn stond tot 2021 het beeldbepalende woonzorgcentrum De Veenkamp. Na ruim zestig jaar voldeed het niet meer aan de eisen van deze tijd en heeft Woonzorg Nederland moeten besluiten tot sloop en herbouw. In de hoogbouw van De Veenkamp, maar ook in een flatgebouw ertegenover, bleek na onderzoek een massawinterverblijf van de gewone dwergvleermuis aanwezig te zijn.

Er was dus sprake van een bijzondere ecologische situatie die een maatwerkaanpak en -oplossing vereiste. De twee belangrijkste uitdagingen waren: vleermuisvriendelijk slopen en een nieuw massawinterverblijf integreren in de nieuwbouw. Waardenburg Ecology heeft in samenwerking met de betrokken partijen de plannen getoetst en uitgewerkt in een compensatieplan, werkplan en een monitoringsplan.
Figuur 1; De Zuiderhoek

Nieuw massawinterverblijf

In maart 2020 heeft de gemeente Apeldoorn toestemming verleend voor de herontwikkeling onder het Soortenmanagementplan Apeldoorn.
Gedurende de periode van sloop en herbouw hebben we alle werkzaamheden ecologisch begeleid. Het vervangende massawinterverblijf in de nieuwbouw (inmiddels De Zuiderhoek genaamd, figuur 1) is daarbij succesvol gerealiseerd in de complete noordgevel van de entree en liftschacht (zie figuur 2).
Figuur 2; massawinterverblijven in de complete noordgevel

Monitoring overwinterende vleermuizen

Vanaf 2020 doen we jaarlijks onderzoek naar overwinterende vleermuizen in omliggende gebouwen. Zoals verwacht trokken de vleermuizen tijdens de werkzaamheden vooral naar het andere massawinterverblijf in het tegenoverliggende flatgebouw. Sinds de zomer van 2022 is ook het nieuwe massawinterverblijf in De Zuiderhoek toegankelijk voor vleermuizen en onderzoekt Waardenburg Ecology of het door vleermuizen gevonden én geaccepteerd wordt.

Mooie eerste resultaten

In december 2022 leverde de monitoringsronde bij -4ºC een belangrijke mijlpaal op: bij het nieuwe massawinterverblijf vlogen, eerder dan verwacht, al op meerdere plekken groepen dwergvleermuizen rond, werden de ingangen van het winterverblijf geïnspecteerd en één gewone dwergvleermuis ging zelfs naar binnen!