Wildlife-friendly design
Landscape architecture

Opgaven in Beeld 2.0

In het afgelopen jaar heeft Natuurmonumenten een blik op de toekomst geworpen. Het project ‘Opgaven in Beeld 2.0’ had als doel om de toekomstige opgaven in beeld te krijgen.

Bij dit project is gezocht naar opgaven die volgens de eigen medewerkers urgent, maar ook inspirerend zijn. Wat is nodig, waar krijgen we energie van en met wie kunnen we samenwerken? En bovenal: hoe kunnen we de natuur in Nederland in de komende jaren verder versterken?

Onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten

Het project werd ondersteund door Wing en Waardenburg Ecology. De ontwerpers van Wing en Waardenburg organiseerden in opdracht van Natuurmonumenten verschillende workshops voor boswachters door het hele land en hebben voor elk van de 23 beheereenheden de opgaven in woord en beeld vastgelegd. Alle rapportages zijn naast elkaar gelegd om de onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten in beeld te brengen, zodat Natuurmonumenten haar koers voor de komende jaren verder kan bepalen.

Het project heeft binnen Natuurmonumenten gezorgd voor veel uitwisseling van kennis en inzichten. Daarnaast helpt het om prioriteiten te bepalen voor het beleid in de komende jaren.