Restoration ecology
Monitoring and surveys

Invasieve uitheemse rivierkreeften in Nederland

In Nederland komen acht kreeftensoorten voor. Vijf daarvan staan op de lijst van invasieve exoten van de Europese Unie. Het gaat in alle gevallen om Amerikaanse rivierkreeften. Ze bedreigen de biodiversiteit in ons land. Waardenburg Ecology heeft een duurzame oplossing.

Problemen door rivierkreeften

Invasieve exoten zoals Amerikaanse rivierkreeften komen van nature niet voor in Nederland. Ze vestigen zich hier echter wel goed en het worden er snel meer. Dit gaat vaak ten koste van inheemse soorten. Amerikaanse rivierkreeften veroorzaken meerdere problemen, waaronder:
  • Ze beschadigen waterplanten of eten de planten op
  • Als de planten verdwijnen, kan het water troebel worden
  • Waterkeringen en oevers raken beschadigd, doordat de kreeften in de bodem graven
  • Door de graafactiviteiten neemt ook de hoeveelheid bagger toe
  • Deze bagger is moeilijk te verwerken, omdat er kreeften in kunnen zitten die zich dan verder kunnen verspreiden

Veel kennis en ervaring

De specialisten van Waardenburg Ecology hebben veel kennis verzameld over de Amerikaanse rivierkreeften. We voerden diverse onderzoeken uit voor waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Zuiderzeeland. Om de opdrachtgevers nóg beter te kunnen adviseren, hebben we de themagroep exotische rivierkreeften opgericht. In deze groep zitten specialisten die zich bezighouden met onder meer vegetatie, vissen, hydrologie en innovatie.

Oplossingen

Het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften kan op meerdere manieren. Eén ervan is het vangen van de dieren. Waardenburg Ecology heeft de Craybar ontwikkeld; een eigen vangtuig dat meer kreeften vangt (inclusief kleine exemplaren) en minder onderhoud vraagt dan andere middelen.
Een duurzame oplossing voor de overlast van Amerikaanse rivierkreeften is een robuust watersysteem. Onze specialisten analyseren het systeem en de omgeving en bepalen welke mogelijkheden er zijn in het gebied. Door het anders in te richten en te beheren, voelen de kreeften zich er uiteindelijk niet meer thuis.
Lees meer over de innovatieve Craybar

De Craybar in het NOS journaal van 20 juli, 2023

Bekijk het item over rivierkreeften (vanaf 7:45)
Amerikaanse rivierkreeften vangen met De Craybar.
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft