Biodiversity
Monitoring and surveys

Waterplantenmonitoring Kralingse plas 2022

In de zomer van 2022 heeft Waardenburg Ecology met behulp van sonar onderzoek uitgevoerd naar de waterplanthoogten in de Kralingse Plas.

De Kralingse Plas is een belangrijk recreatiegebied in Rotterdam met een waardevolle functie voor de watersport. Er bevinden zich meerdere zeilverenigingen met een lange historie en er wordt ook frequent gezwommen.
Er zijn helaas al langere tijd problemen met eutrofiëring. Dat resulteert in de bloei van blauwalgen en sinds enkele jaren een intense groei van onderwatervegetatie. Dit staat de recreatieve functie van de plas in de weg.

Phoslock

Recent is de plas behandeld met Phoslock, een kleimengsel dat fosfaat aan de bodem bindt en zo algen- en plantengroei tegengaat. Omdat het onduidelijk was hoe de onderwatervegetatie hierop zou reageren, is Waardenburg Ecology gevraagd om de waterplanthoogte te monitoren.

Vegetatiehoogtekaarten

Op drie verschillende momenten zijn we per boot de plas opgegaan om met de sonar in de downscan- en sidescanmodus naar de waterplanten te kijken. Via een GIS-applicatie is telkens een vegetatiehoogtekaart opgesteld waarop per locatie te zien is hoe hoog de waterplanten staan ten opzichte van het wateroppervlak.
Aan de hand van deze serie kaarten konden uitspraken worden gedaan over de hoogte van de aangetroffen vegetatie en over de snelheid waarmee de vegetatie terug groeide na een maaibeurt. Met deze informatie kon de beheerder een beter maaibeheerplan opstellen.