Restoration ecology

BESE

De afgelopen eeuw is wereldwijd 65 procent van de waterrijke natuur gedegradeerd of verloren gegaan. Om die natuur te helpen herstellen, heeft BESE biologisch afbreekbare producten ontwikkeld. BESE is een zusterbedrijf van Waardenburg Ecology. De producten imiteren essentiële eigenschappen van de natuur om jonge planten en dieren te helpen overleven in de dynamisch kustzone.

BESE richt zich op effectief herstel van aangetaste natuurgebieden langs de kust, zoals kwelders, mangroven en zeegrasvelden. Deze natuurgebieden bieden een leefomgeving voor veel dier- en plantensoorten. Ook dragen ze bij aan waterzuivering en voedselproductie, vangen CO2 in plantmateriaal op en beschermen het achterland tegen golven en hoogwater.

Bio-afbreekbare materialen

Materialen voor natuurherstel bestaan nu vaak uit permanente materialen zoals beton of plastic: in oevers gebruikt men bijvoorbeeld plastics tegen erosie. Deze materialen breken niet af en zorgen voor vervuiling van grond en water. BESE ontwikkelt materialen voor natuurherstel die bio-afbreekbaar zijn en langzaam onderdeel worden van de natuur.

BESE-elements

Het vlaggenschip van het bedrijf zijn de BESE-elements; biologisch afbreekbare sheets in een 3D-matrixvorm die succesvol ingezet worden voor natuurherstel. De BESE-elements bestaan uit biologisch afbreekbare biopolymeren van een afvalproduct (zetmeel) uit de patatindustrie in Nederland. Ze imiteren eigenschappen van de natuur en helpen zo bij het opstarten van jonge planten en dieren op een nieuwe locatie.
Meer weten over BESE?