Stadsnatuur
Innovatie
Restoration ecology

De Levende kademuur

Weet jij een plek waar kademuren aan vernieuwing of herstel toe zijn? Denk dan eens aan het toevoegen van ‘De levende kademuur’ van Waardenburg Ecology. Deze innovatie biedt namelijk prachtige kansen voor het verbeteren van het onderwatermilieu, vooral in stedelijk gebied. Het geeft de biodiversiteit van wateren met kademuren een impuls.

Land-waterovergangen, ook gradiënten genoemd, zijn belangrijk voor de natuur. In stedelijke omgevingen met harde, rechte kademuren ontbreken zulke overgangen van droog naar nat. Hierdoor missen water- en oeverplanten een plek om te groeien en waterdieren een geschikte biotoop. Het creëren van de benodigde leefmilieus zorgt voor een gezond, natuurlijk evenwicht in het water, draagt bij aan een goede waterkwaliteit én beschermt tegen plagen zoals blauwalg.

Green Guts

Wij bedachten ‘De levende kade’ en gaven dit idee de beschermde merknaam Green Guts. Deze innovatie zorgt voor een gradiënt van nat naar droog; niet traditioneel haaks op de oever, maar parallel aan de oever. De levende kademuur omvat groeiplaatsen voor waterplanten op verschillende hoogtes onder het waterpeil. Met daaronder holle ruimtes die via openingen toegankelijk zijn voor vissen. Deze voorzieningen voor de natuur integreren we in de kademuur.

Een groene stadsgracht

De modulaire opbouw biedt kansen voor maatwerk op elke locatie. We letten ook op de aanblik boven water en op andere functies die het stadswater heeft. We zetten graag onze deskundigheid in op het gebied van vormgeving, communicatie en waternatuur. Het resultaat is een groene stadsgracht, vol biodiversiteit mét oog voor veiligheid en waterberging!