Biodiversity

Inspiratiedocument biodiversiteit

Biodiversiteit herstellen kun je niet alleen; alle partijen in de samenleving moeten eraan bijdragen. Maar het is ook leuk om samen te doen! Een ‘inspiratiedocument biodiversiteit’ helpt partijen om actie te ondernemen en keuzes te maken over ontwikkelingen die goed zijn voor de biodiversiteit.

Veel functies, zoals wonen en infrastructuur, gaan goed samen met biodiversiteit. In de planvorming denken betrokken partijen echter niet altijd na over het natuurbelang. En als ze wel aandacht hebben voor biodiversiteit, weten ze vaak niet hoe dat eruitziet in de praktijk. Wij helpen graag met een ‘inspiratieboek biodiversiteit’.

Ruimtelijke ingrepen

Zo’n inspiratiedocument maken we voor een bepaald gebied (zoals een gemeente) of een bepaalde thematiek (zoals bedrijventerreinen of waterbergingen). Het document reikt maatregelen aan en helpt partijen de juiste keuzes te maken bij ruimtelijke ingrepen, waarbij biodiversiteit een belangrijk onderdeel is. Dat kan in de vorm van een fysiek document of juist digitaal en intuïtief doorzoekbaar. We hanteren een beeldende insteek die voor iedereen begrijpelijk is.

Visualisatie

Onderdelen van het inspiratiedocument zijn schetsen, inspiratiefoto’s en visualisaties. Wensen en zorgen uit de samenleving kunnen we structureren, tastbaar maken en op een positieve én inspirerende manier ombuigen naar kansen voor biodiversiteit. Dit helpt ook bij het vergroten van het draagvlak voor natuurinclusieve ontwikkelingen.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?