Restoration ecology

Oesterherstel

Oesterbanken vormen de riffen van koude zeeën, zoals de Noordzee, en zijn essentieel voor biodiversiteit en waterzuivering. Ze zijn echter, nog meer dan koraalriffen, uitgeput en beschadigd door de mens. Het is tijd om oesterbanken te herstellen. Wij zijn actief betrokken bij nagenoeg alle oesterherstelprojecten die uitgevoerd worden in de Noordzee.

Oesterbanken kun je beschouwen als de koraalriffen van koude zeeën. Ze vormen harde structuren op zachte bodems, waarop een rijke, biodiverse gemeenschap van zeedieren floreert. Het zijn kraamkamers voor jonge vis en bovendien zuiveren ze het water.

Bijna verdwenen

Zo’n 200 jaar geleden bestond de Nederlandse Noordzee voor meer dan 20.000 vierkante kilometer uit oesterbank! Door 150 jaar sleepnetvisserij en de introductie van uitheemse oesterziekten zijn de oesterbanken verdwenen. Daarmee verdween ook de habitat voor veel diersoorten met alle gevolgen voor de biodiversiteit. Uit verschillende studies is gebleken dat de Noordzee weer geschikt is voor oesters: de tijd is rijp voor oesterherstel.

Ontdekking oesterbank

Waardenburg Ecology is vanaf het eerste uur betrokken bij studies en pilotprojecten om de oesterbanken te herstellen. Inmiddels zijn we actief in de hele Noordzee; van de Duitse grens en de Doggersbank tot aan de Belgische grens. We zetten onze ecologische kennis van de Noordzee in, plus de expertise van ons duikteam.
In 2015 ontdekten wij de enige oesterbank met platte oesters in de Noordzee; dit gaf een boost aan de kennisontwikkeling over oesterherstel.
We werken samen met kundige en gedreven partners van academische instituten en NGO’s. Samen hebben we ons verbonden in de Nederlandse Schelpdierrif Herstel Alliantie (NSHA).