Restoration ecology

Verbinden en ontsnipperen

Verbindingen tussen natuurgebieden zijn essentieel voor de overlevingskansen van soorten in ons versnipperde land. Wanneer er te veel barrières zijn tussen leefgebieden raken planten en dieren geïsoleerd en zijn ze kwetsbaarder voor gevaren. Gelukkig kunnen we veel doen om dergelijke gebieden te verbinden (ontsnipperen). De ecologen en ontwerpers van Waardenburg Ecology zetten zich graag daarvoor in.

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een stelsel van samenhangende natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn door ecologische verbindingszones. Die zones zorgen voor een groter leefgebied voor soorten in Nederland. Daardoor is onze natuur beter bestand tegen gevaren en schadelijke invloeden. De kleinere faunapassages, zoals amfibietunnels en wildbruggen, zorgen voor verbinding tussen gebieden wanneer deze bijvoorbeeld doorsneden worden door een snelweg.

Ontwerpen en inrichten

Onze ecologen stellen ontsnipperingsvisies op en monitoren het gebruik van faunapassages. Onze ontwerpers buigen zich over de inrichting van verbindingszones, denken na over het passeren van barrières en letten op dat het geheel goed in het landschap past.
Een goed ontwerp voor een ecologische verbindingszone besteedt ook aandacht aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden en mogelijkheden voor andere functies, zoals recreatie, landbouw en waterbeheer.

Van aanvraag tot uitwerking

Meestal beginnen we met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan om ervoor te zorgen dat de verbinding zorgvuldig in het landschap wordt ingepast. Dan volgen het ontwerp en een natuuradvies. Betrokkenen uit het gebied worden in het proces meegenomen: via 3D-visualisaties krijgen ze inzicht in de plannen en het effect daarvan op de omgeving. Ten slotte werken we het uitvoeringsontwerp tot in detail uit voor de natuuronderdelen.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?