Aero-ecologie
Monitoring and surveys

Radarornithologie

Een radar kan zien in het donker en de vliegbewegingen van vogels 24/7 registreren. Er is geen limiet aan het aantal vogels dat een radar gelijktijdig kan observeren. Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring met radarornithologie en werken op land en op zee met diverse typen radarsystemen.

Wij gebruiken verschillende typen radars als aanvulling op het visueel waarnemen van het vlieggedrag van vogels. Radars kunnen zien in het donker, maar kunnen geen soorten herkennen. Wanneer vliegbewegingen in een groot gebied over een lange tijd of op een moeilijk bereikbare plek onderzocht moeten worden, is radar een handig instrument. Een radar werkt systematisch en gestandaardiseerd en is daarmee minder subjectief dan menselijke waarnemers. Alle vogels binnen een gebied van enkele kilometers rond de antenne en tot op één á enkele kilometers hoogte kunnen continu worden gevolgd.
3D Visualisatie vliegpaden van meeuwen op de Tweede Maasvlakte

Monitoring en mitigatie

Radars lenen zich uitstekend voor langdurige monitoring van seizoenstrek of vliegbewegingen van lokale vogels in bijvoorbeeld windparken. Ook kunnen radars een bijdrage leveren aan het beperken van effecten van windparken op vogels. Een radar kan bijvoorbeeld een signaal tot stilstand afgeven als sprake is van intensieve trek op rotorhoogte óf wanneer vogels risicovolle vliegbewegingen nabij de rotoren uitvoeren.

3D-vogelradar Max®

Wij beschikken over een innovatieve 3D-vogelradar waarmee we vogels binnen een straal van ongeveer zeven kilometer in 3D kunnen volgen en vliegpaden kunnen vastleggen.
Lees hier meer over het vlieggedrag van vogels in kaart brengen met 3D-vogelradar Max