Biodiversity

Biodiversiteitsplannen

Biodiversiteitsplannen brengen in beeld welke maatregelen op welke plek genomen kunnen worden om biodiversiteit te bevorderen. Waardenburg Ecology maakt dat heel concreet door die maatregelen te koppelen aan een kaart: de groene netwerkkaart. Zo is direct zichtbaar waar de winst te behalen is. De maatregelen zijn altijd helder en beeldend uitgewerkt.

Een biodiversiteitsplan helpt de gebiedseigenaar of beheerder om inzicht te krijgen wat er gedaan kan worden om biodiversiteit te versterken. Het geeft duidelijkheid aan bijvoorbeeld bewoners en zorgt voor een goed uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied.

Onze werkwijze

Eerst brengen wij de huidige en de potentiële natuurwaarden in kaart. Dit doen we veelal samen met lokale betrokken burgers. Vervolgens beschrijven we wat je moet doen om die huidige waarden te behouden en nieuwe te ontwikkelen. In het plan hebben we aandacht voor ontwikkelen, beheren en voorlichten.

Vorm van een biodiversiteitsplan

Een plan voor meer biodiversiteit kan op verschillende manieren vorm krijgen: in een afzonderlijke biodiversiteitsvisie, een verdere uitwerking van het groenstructuurplan, een actualisatie van een groenbeleidsplan en input voor een omgevingsplan of omgevingsvisie. Ook een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) is hier een mooi voorbeeld van.
De nadruk ligt natuurlijk op biodiversiteit, maar er ligt wel altijd een ruimtelijke afweging aan ten grondslag. Het combineren van doelen voor biodiversiteit en bijvoorbeeld klimaatadaptatie is vaak goed mogelijk.
Gratis adviesgesprek voor meer biodiversiteit in je project?