Biodiversity

Stadsnatuur

Ook een stad kan rijk aan natuur zijn! Juist de variatie aan biotopen in een stad is interessant voor veel flora en fauna. Sterker nog: de biodiversiteit in de stad is vaak hoger dan op het platteland.
Daarnaast biedt de stedelijke omgeving kansen om de maatschappij bewuster te maken van de eigen leefomgeving en het belang van natuur.

Een stad wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit aan landschapstypes en functies. Bij natuur in de stad gaat het om zowel kwaliteit als kwantiteit van groen en water. Kwaliteit heeft te maken met de inrichting en het gevoerde beheer. Kwantiteit gaat vaak over het verbinden van plekken en gebiedjes met elkaar en het vormgeven van de overgangen.

Voorlichting met ambassadeurssoorten

Het is heel belangrijk om duidelijk te communiceren over alles wat je met natuur in de stad doet. Dit start bij de bewustwording van wat er nu al is en waarom het van waarde is. Wij werken graag met doelsoorten of ambassadeurssoorten, die representatief zijn voor een habitat (de stad) en tot de verbeelding spreken. Vanuit de bewustwording van huidige waarden stimuleren we de wens en betrokkenheid om deze natuur te versterken.

Combineren met klimaatadaptie

Samen met opdrachtgevers zoals gemeentes ontdekt Waardenburg Ecology graag waar kansen liggen voor meer natuur in de stad. Door direct andere opgaven mee te nemen, zoals het verminderen van hittestress, regenwateroverlast of het creëren van een gezonde leefomgeving met ruimte voor recreatie, leidt een strategische combinatie van deze functies tot grote meerwaarde en een hogere slagingskans.
Lees hier meer over ons innovatieve project De Levende kade