Renewable energy

Verduurzaming

Op grote schaal worden woningen en bedrijfspanden geïsoleerd. Daarbij kom je vaak wettelijk beschermde soorten vogels en vleermuizen tegen. Waardenburg Ecology heeft ervaren dat soortbescherming en de geplande werkzaamheden prima samen kunnen gaan. Wij adviseren en werken nauw samen met woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars. Hierbij wordt een pragmatische aanpak gehanteerd.

De doelstelling van Waardenburg Ecology bij verduurzamingsprojecten is tweeledig: het hele traject voor onze opdrachtgevers zo soepel mogelijk laten verlopen en het behalen van een ecologische winst voor beschermde diersoorten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er al in het voortraject rekening met natuurwaarden wordt gehouden.

Beschermde soorten (de Omgevingswet)

Bij het verduurzamen van gebouwen moet meestal met huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen rekening gehouden worden. Het ontoegankelijk maken, aantasten of vernietigen van voortplantingsplaatsen is een overtreding van de Omgevingswet. Met een activiteitenplan of ecologisch werkprotocol met beschermende maatregelen kan een vergunningaanvraag worden ingediend bij het bevoegd gezag. Wanneer deze vergunning is verkregen, kan de na-isolatie (binnen de gestelde voorwaarden) plaatsvinden.

Pragmatische en bevlogen aanpak

We zijn thuis in alle stappen van het proces; van veldinventarisatie en analyse, het adviseren over benodigde faunavoorzieningen tot het opstellen van een activiteitenplan of ecologisch werkprotocol. Maar ook met het begeleiden van de vrgunningaanvraag en het ecologisch begeleiden van de na-isolatiewerkzaamheden helpt ons team van kundige en enthousiaste ecologen u graag.