Search in our database
Filters
Filters

What kind of
content are you
looking for?

Related to theme:

Related to service:

Service
Monitoring and surveys

Onderwaterzuiger

Wat in 2017 begon met een waterpomp op een geknutselde pvc-buis, is inmiddels doorontwikkeld tot een standaardapparaat voor het bemonsteren van complexe onderwaterstructuren: de macrozoö-benthoszuiger. Waardenburg Ecology past dit apparaat breed toe. Bijvoorbe...

read more
Theme

Natuur als inspiratiebron

Waardenburg Ecology is ontstaan vanuit een fascinatie voor de natuur. Al sinds onze oprichting in 1979 onderzoeken wij objectief en met wetenschappelijke basis alles wat vliegt, rent, zwemt en bloeit. Dit heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd en is nog steeds de ke...

read more
Service
Monitoring and surveys

Visstand-onderzoek

Vissen staan hoog in de voedselketen en ze zijn belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten geeft inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem, in zoete en zoute milieus. Kennis van de visstand is esse...

read more
Theme
Biodiversity

Inspiratie voor ontwikkeling

Biodiversiteit herstellen kun je niet alleen; alle partijen in de samenleving moeten eraan bijdragen. Maar het is ook leuk om samen te doen! Een ‘inspiratiedocument biodiversiteit’ helpt partijen om actie te ondernemen en keuzes te maken over ontwikkelingen die goed zijn voor...

read more
Service
Monitoring and surveys

Drones

Drones maken prachtige beelden en vormen een handig middel bij monitoring van de natuur. Waardenburg Ecology zet steeds vaker drones in bij monitoring van natuurgebieden. Bijvoorbeeld bij het tellen van nesten in kolonies met kustbroedvogels en het in kaart brengen van vegetat...

read more
Team member
Monitoring and surveys
Biodiversity

Anne Balk

Onderzoeker-adviseur Natuur & Landschap

read more
Theme
Restoration ecology

Verbinden en ontsnipperen

Verbindingen tussen natuurgebieden zijn essentieel voor de overlevingskansen van soorten in ons versnipperde land. Wanneer er te veel barrières zijn tussen leefgebieden raken planten en dieren geïsoleerd en zijn ze kwetsbaarder voor gevaren. Gelukkig kunnen we veel doen om der...

read more
Service
Monitoring and surveys

Amfibieën en reptielen

Met hun uiterlijk dat aan prehistorische tijden doet denken, hun verborgen levenswijze en hun gedaanteverwisselingen spreken reptielen en amfibieën tot de verbeelding. Daarnaast zijn ze een belangrijke schakel in het ecosysteem en fungeren amfibieën als indicatoren voor waterk...

read more