Search in our database
Filters
Filters

What kind of
content are you
looking for?

Related to theme:

Related to service:

Service
Monitoring and surveys

Onderwaterzuiger

Wat in 2017 begon met een waterpomp op een geknutselde pvc-buis, is inmiddels doorontwikkeld tot een standaardapparaat voor het bemonsteren van complexe onderwaterstructuren: de macrozoö-benthoszuiger. Waardenburg Ecology past dit apparaat breed toe. Bijvoorbe...

read more
Service
Monitoring and surveys

Visstand-onderzoek

Vissen staan hoog in de voedselketen en ze zijn belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten geeft inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem, in zoete en zoute milieus. Kennis van de visstand is esse...

read more
Team member
Monitoring and surveys
Biodiversity

Anne Balk

Onderzoeker-adviseur Natuur & Landschap

read more
Service
Monitoring and surveys

Amfibieën en reptielen

Met hun uiterlijk dat aan prehistorische tijden doet denken, hun verborgen levenswijze en hun gedaanteverwisselingen spreken reptielen en amfibieën tot de verbeelding. Daarnaast zijn ze een belangrijke schakel in het ecosysteem en fungeren amfibieën als indicatoren voor waterk...

read more
Service
Monitoring and surveys

Zeezoogdieren

Waardenburg Ecology beschikt over een team van zeezoogdierspecialisten met veel kennis en ervaring in binnen- en buitenland. Zij doen niet alleen inventarisaties, maar onderzoeken ook gestrande dieren. Daarnaast werken ze als Marine Mammal Observer in de offshore-indu...

read more
Theme
Climate change

Klimaatadaptieve openbare ruimte en stad

We staan met z’n allen voor de opgave om onze leefomgeving aan klimaatverandering aan te passen. Met een analyse van de stad of het landschap brengen we het systeem in beeld. Daar volgt een advies uit voor maatregelen om bijvoorbeeld hittestress, wateroverlast of droogte tegen...

read more
Team member
Monitoring and surveys
Biodiversity

Femke Sietzema

Onderzoeker-analist Natuur & Landschap

read more
Team member

Laura van Dijk

Directiesecretaresse

read more