Search in our database
Filters
Filters

What kind of
content are you
looking for?

Related to theme:

Related to service:

Service
Monitoring and surveys

Terrestrische ecologie

Al het leven dat zich rondom of in de bodem bevindt, noemen we terrestrische flora of fauna. Denk aan bomen, planten, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Maar ook insecten, schimmels en overig bodemleven zijn hier onderdeel van. Onze specialisten hebben specifieke kennis over...

read more
Service
Monitoring and surveys

Wieren en zeegras

Al sinds de jaren ’80 voert Waardenburg Ecology onderzoek uit naar zeewier en zeegras. Sindsdien is er veel veranderd. In de wierengemeenschap hebben diverse exoten hun opwachting gemaakt en zeegras is inmiddels grotendeels verdwenen in de Nederlandse wateren. Gelukkig zijn er...

read more
Service
Lab analyses

Macrofauna

Macrofauna zijn organismen die nog net met het blote oog te zien zijn. In het voedselweb is macrofauna een zeer belangrijke voedselbron voor vogels, vissen en overige dieren. De organismen zijn goede indicatoren voor het toetsen van de algehele waterkwaliteit. Waardenburg Ecol...

read more
Service
Lab analyses

Kiezelalgen

Kiezelalgen komen in uiteenlopende milieus voor en reageren snel op veranderingen in hun omgeving. Daardoor zijn ze zeer geschikt als indicatoren voor de biologische beoordeling van de waterkwaliteit. Waardenburg Ecology analyseert kiezelalgen en verzorgt de interpretatie van...

read more
Service
Data management

Statistiek

Door onze grote verscheidenheid aan onderzoeken met afwisselende methodes, genereren wij enorme hoeveelheden data. Ecologische data zijn vaak complex en moeten geïnterpreteerd worden voordat ze betekenis krijgen. Statistiek is onontbeerlijk om antwoorden te destilleren uit com...

read more
Theme
Restoration ecology

Verbinden en ontsnipperen

Verbindingen tussen natuurgebieden zijn essentieel voor de overlevingskansen van soorten in ons versnipperde land. Wanneer er te veel barrières zijn tussen leefgebieden raken planten en dieren geïsoleerd en zijn ze kwetsbaarder voor gevaren. Gelukkig kunnen we veel doen om der...

read more
Service
Data management

Artificial Intelligence

Ook binnen de ecologische sector vindt artificial intelligence (AI) geleidelijk zijn weg. Waardenburg Ecology ziet de grote voordelen van AI en investeert graag in deze vernuftige technologieën. Ze helpen ons bij het verzamelen, verwerken en analyseren van complexe...

read more
Service
Monitoring and surveys

Visstand-onderzoek

Vissen staan hoog in de voedselketen en ze zijn belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten geeft inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem, in zoete en zoute milieus. Kennis van de visstand is esse...

read more