Restoration ecology

Natuurlijke processen

Er is steeds meer aandacht voor het werken mét natuurlijke processen, in plaats van ertegen. Bijvoorbeeld in rivierherstel-programma’s en Building with nature. Wij dragen hier graag aan bij met ecologische kennis over riviersystemen, kustecologie en natuurherstel. Voorbeelden zijn het toepassen van rivierhout en de Zandvleugel.

De mens heeft lang strijd geleverd tegen natuurlijke elementen, met name tegen de bedreiging van hoogwater en stormvloed. Dijken, dammen, polders en gekanaliseerde waterwegen zijn daarvan het resultaat. In Nederland is weinig ruimte meer voor natuurlijke processen.

Building with nature

Langzaam is het tij gekeerd. Er is steeds meer aandacht voor zachte, natuurlijke oplossingen en daar dragen wij graag aan bij. Onze rivierecologen werken aan herstel van natuurlijke rivieren zoals het aanbrengen van rivierhout en onderzoek hieraan. Onze kustecologen werken aan Building with nature en onze natuurherstellers aan het herstel van biobouwers. Een bijkomend voordeel is dat klimaatadaptatie en natuurlijke CO2-opslag een plek vinden in deze projecten.

De Zandvleugel

Eén van onze meest vooruitstrevende bijdragen is de Zandvleugel: een oplossing om de natuurlijke waterstroming te benutten voor zandsuppletie of baggerwerkzaamheden. Wij werken hieraan samen met het IKZ-programma van Rijkswaterstaat, Waterproof Marine Consultancy and Services en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Lees hier meer over project de Zandvleugel